pieslēgties basket waiting

Datu aizsardzība

Interneta veikala klienti uzņemas saistības par identifikācijas datu konfidenciālu glabāšanu un neizsniegšanu trešajām personām, kā arī uzņemas atbildību par darbībām, kas veiktas interneta veikalā pēc identificēšanās.

 

Interneta veikals apņemas nesniegt informāciju par klientu trešajām personām, izņemot to informāciju, kas nepieciešama interneta veikala partneriem klienta pasūtījumu izpildei.

 

"));